HemMusikFöreningen Vårat Gäng

Föreningen har upphört !!!

Enligt stadgarna skall två efterföljande årsmöten hållas. 
Det första mötet var på Stenshultstämman
Det andra mötet var på Hjostämman 
Efter mötets mening blev beslutet att föreningen läggs ner.