Blogg

Bäste Medlem.......

År 2020 har inte varit ett år som någon av oss tidigare upplevt under de 28 årsom föreningen funnits till.

Vi har tack vare medlemsavgifter och Kollekt/bidrag på stämmor kunnat dela ut årliga kamratstöd till drabbade av sjukdom. År 2021 vet vi inte vad det medför när det gäller spelträffar. Det som är positivt är att vi får ett vaccin som kanske hjälper. om det då innebär att man släpper på restriktionerna för evenemang återstår att se.

Årsmötet som skulle ha varit 2020 blev inställt eftersom det inte gick att genomföra. Den sittande styrelsen har därför bildat en interimstyrelse som sköter det löpande arbetet. 

Den godkändes även av Banken.

Vad tror vi om framtiden för föreningen ?

Vi har alla blivit 28 år äldre så genomsnittsåldern på oss medlemmar är sannolikt 70+ och mer.

Medlemsantalet har halverats under senaste 10 års perioden. Vi är nu cirka 330 medlemmar och att det antalet skulle öka är knappast troligt.

Styrelsen ser därför ingen annan utveckling än att föreningen upplöses och läggs ner. Vi kan vara stolta för dom 28 år den verkat och den summa på 1,5 miljonkronor man delat ut.

För attt uppfylla stadgarna så ska två på varandra årsmöten hållas.

PÅ ett sådant möte ska två punkter avhandlas.

1. Ska föreningen upphöra ?

2. Vad gör vi med eventuella tillgångar ?

Frågan om nedläggning var tänkt att tas upp redan 2020. Eftersom detta inte blev av avser vi att hålla två möten i år på två olika platser.

Observera att detta är under förutsättning att vår regering lättar på resrektionerna för evenemang.

Det första mötet blir i stenshult, lördagen 3 Juli. Det andra mötet i Hjo lördagen 7 Augusti på dansbanan kl. 11:00. Mötet i Hjo kan säkert genomföras eftersom det är en camping. Om mötet i Stenshult inte blir av kommer det att skjutas till 2022.

Med detta brev följer ingen inbetalning av årsavgift utan den utgår 2021.

Ansökan om ett sista kamratstöd sker som vanligt till styrelsens ordförande Annbritt Sannestål före 1 maj 2021.

Kontakt  tel. 0706-601625    mail.  sannestal@hotmail.com


Tack alla trogna medlemmar för dom år ni stöttat föreningen

Avgående styrelsen Musikföreningen vårat gäng
Vårat Gängs årsmöte hölls i år på Stenshults Dragspelstämma 28/6-2019


Det var ca 35 st medlemar på plats Hardy Wikström valdes att leda mötet

bla...punkter som behandlades på mötet

  • Val av styrelse
  • verksamhet året 2018
  • Årsbokslut för 2018

här nedan kommer redogörelse för verksamhet år 2018

Medlemsutveckling

Vid årsskiftet hade vi ca 425 medlemmar vilket är ungefär samma som föregående år. Föreningen har en stabil medlemskår som stödjer föreningen och vårt syfte.

Kamratstöd

Föreningen delade ut år 2018. 51000 kr. ett mycket bra resultat.

Övrig verksamhet

Styrelsen och medlemmarna har varit på flera dragspelstämmor och samlat ihop pengar tex.. Ransäter, Munkfors, Otterbergets camping, vi har sålt lotterier, T-skjortor, kepsar och fått gåvor som gett föreningen pengar till kassan.
VI slutar vår redovisning med ett.. STORT TACK.. till alla medlemmar och för alla gåvor och bidrag till föreningen.

Ann-Britt Sannerstål, Margitta Lidström, Roland Brandt, Hardy Wikström, Jerry Svensson, PO Gustavsson, Ove Persson


Nina läste igenom revisorernas berättelse.....

inget att anmärka för det gångna årets bokslut.... styrelsen hade skött sitt uppdrag