Blogg

Vårat Gängs årsmöte hölls i år på Stenshults Dragspelstämma 28/6-2019


Det var ca 35 st medlemar på plats Hardy Wikström valdes att leda mötet

bla...punkter som behandlades på mötet

  • Val av styrelse
  • verksamhet året 2018
  • Årsbokslut för 2018

här nedan kommer redogörelse för verksamhet år 2018

Medlemsutveckling

Vid årsskiftet hade vi ca 425 medlemmar vilket är ungefär samma som föregående år. Föreningen har en stabil medlemskår som stödjer föreningen och vårt syfte.

Kamratstöd

Föreningen delade ut år 2018. 51000 kr. ett mycket bra resultat.

Övrig verksamhet

Styrelsen och medlemmarna har varit på flera dragspelstämmor och samlat ihop pengar tex.. Ransäter, Munkfors, Otterbergets camping, vi har sålt lotterier, T-skjortor, kepsar och fått gåvor som gett föreningen pengar till kassan.
VI slutar vår redovisning med ett.. STORT TACK.. till alla medlemmar och för alla gåvor och bidrag till föreningen.

Ann-Britt Sannerstål, Margitta Lidström, Roland Brandt, Hardy Wikström, Jerry Svensson, PO Gustavsson, Ove Persson


Nina läste igenom revisorernas berättelse.....

inget att anmärka för det gångna årets bokslut.... styrelsen hade skött sitt uppdrag