Om oss

Vårat-Gäng är en ideell musikförening som bildades i början av 1990 talet.

Grunden var ett gäng musikanter som ville hjälpa ett par spelkompisar som drabbats av svår sjukdom. 

Resultatet blev Musikföreningen Vårat Gäng

Styrelsen verkar ideellt och arbetar för att alla ska känna sig välkomna.

Föreningens syfte är att vara ett stöd och hjälp till människor som drabbats av svår sjukdom, olycka eller andra motgångar. Medlemmarna har ofta anknytning till spelmans och musikerkretsar.

Allt bygger på ideell verksamhet, medlemsavgifter och gåvor samt insamlingar vid spelningar.

Föreningen arbetar efter fastställda stadgar där det står inskrivet att 80% av föregående års insamlade nettoresultat ska delas ut som kamratstöd och uppmuntran.

Ansökning om kamratstöd kan sökas för egen eller annans räkning till styrelsen före 1:a maj.

Medlemmarna finns i Sverige, Norge och Danmark och är i dag Ca 450